Crewing Software

In de wereld van morgen moet er meer gedaan worden, steeds sneller en met minder mankracht. Met Software voor Crew Management bieden wij die ondersteuning die u nodig heeft om uw de gegevens van uw zeevarenden goed te beheren.

Planning Software

Met SeaCrew Planning Software kunt u optimaal plannen. Planning Software van SeaCrew betekent naast de geplande vaarperiodes, ook in één oogopslag de geplande training en de verlofperiodes kunnen zien.

Payroll Software

Met SeaCrew Payroll Software voert u uw complete loonadministratie voor zeevarenden tot aan de salaris-run die uw administratie(kantoor) voor u doet. Op basis van het dienstverband van een zeevarende wordt het contract vastgelegd en bijgehouden.

Crew Management Software

Voor een schip op zee is elk bemanningslid belangrijk!

Een goede kapitein weet zijn bemanning te stimuleren én samen te laten werken. Gebruikmakend van ieder zijn kennis en kwaliteiten om het schip kundig en veilig te laten varen. Een groep van mensen dus, die ieder een expert zijn op hun eigen terrein. Een hecht team dat samenwerkt opdat de afspraken met uw klanten worden nagekomen. SeaCrew is software voor het voeren van een optimaal crew management beleid binnen de maritieme sector.

Met SeaCrew Software beheert en bewaakt u al uw gegevens voor zowel de zeevarenden als voor het walpersoneel. De drie pijlers van SeaCrew software zijn Crewing Software, Planning Software en Payroll Software. Daarnaast zijn er diverse optionele modules beschikbaar voor bijv. Payroll, On Board, Werk- en rusturen, Flight Ticketing, Budgets, Verlof.
SeaCrew software is ontwikkeld door en voor de maritieme sector en is in gebruik bij:
– rederijen,
– crewing agents,
– havendiensten,
– offshore,
– oil & energy,
– baggeraars.
In Nederland maar ook ver daarbuiten.

SeaCrew is software specifiek ontwikkeld voor de maritieme sector

De SeaCrew software is bedoeld om een betere afstemming tot stand te brengen tussen enerzijds de beschikbaarheid en kwaliteit van de bemanning met anderzijds de wensen en eisen die het werken in de maritieme wereld met zich meebrengt.

Download Brochure

SeaCrew Crew Management Software

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

SeaCrew – Crew Management Software

 • Internationaal inzetbare software voor kleine en grote bedrijven;
 • SeaCrew is beschikbaar op elke IT infrastructuur;
 • SeaCrew is dus ook beschikbaar op tablet of smartphone;
 • Wij helpen u met uw strategisch personeelsbeleid;
 • Met SeaCrew krijgt u een tijdsbesparing van 30%;
 • Voer eenvoudig audits uit met SeaCrew;
 • Heb inzage in compleet document management;
 • Kostenbesparing door tijdige controle op documentbeheer
  en vaarbevoegdheden, medische keuringen en trainingen;
 • Vermindering van de redo-kosten;
 • Ondersteunt performance- en competence management;
 • Integratie met uw eigen salarisverwerking;
 • Complete Loon/Gageadministratie voor Non-EU;
 • Crew planning én Travel planning;
 • Onbeperkte filters en zoekmogelijkheden en rapportages;
 • Snel plannen en kunnen aflossen van zeevarenden.
 • Ondersteunt volledig ISO, ISM, MLC2006 en STCW.

Kom met ons in contact // SeaCrew - Crew Management Software